SeABank – Thông báo và Hướng dẫn về việc thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Kính gửi Quý Cổ đông và khách hàng, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) công bố Thông báo và Hướng dẫn về việc thực hiện quyền và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!