Công nghệ eKYC

Mở tài khoản dễ dàng

với công nghệ eKYC

Công nghệ eKYC sử dụng trí tuệ nhân tạo AI giúp Khách hàng mở tài khoản giao dịch chứng khoán mọi lúc, mọi nơi, dễ dàng và nhanh chóng

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!