Tổng đài đặt lệnh
(024) 6275.8888 - (028) 3933 0309
Tin tức
Biểu đồ
HOSE
906.19 -1.75 -0.19%
 
Tổng GT: 6,726.272 tỷ VND Tổng KL: 400,382,888 đ/v
HNX
132.19 +1.61 +1.22%
 
Tổng GT: 858.361 tỷ VND Tổng KL: 66,555,300 đ/v
UPCOM
60.68 -0.06 -0.10%
 
Tổng GT: 336.711 tỷ VND Tổng KL: 29,746,800 đ/v
Đối tác