Bản tin ngày 26.01.2016 – Vn-Index -4.62 điểm [537.73 điểm]

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!