Trung tâm phân tích

Báo cáo cập nhật KQKD quý 3.2023

Ngày phát hành báo cáo:17/11/2023

THỊ TRƯỜNG HỒI PHỤC THẤP HƠN SO VỚI KỲ VỌNG

Đánh giá:

Thống kê đến ngày 16/11/2023, đã có 1,119/1,604 doanh nghiệp niêm yết đã công bố BCTC quý 3 với mức vốn hóa đạt 98.12% tổng vốn hóa thị trường, ghi nhận doanh thu và LNST lần lượt giảm -1.10% và -8.86% YoY. Trong đó:

  • LNST Q3/2023 của 13/19 ngành cấp 2 tăng trưởng âm so với cùng kỳ.
  • LNST của nhóm các doanh nghiệp Tài chính (gồm 81 doanh nghiệp, chiếm 98.5% vốn hóa ngành) tăng nhẹ, đạt 51,879 tỷ đồng (+2.5% YoY).
  • LNST của nhóm doanh nghiệp Phi tài chính (gồm 1,038 doanh nghiệp) đạt 51,185 tỷ đồng (-18.1% YoY).

 

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!