EnglishVietnamese

Báo cáo tài chính năm 2020 và Giải trình chênh lệch lợi nhuận & chênh lệch số liệu

Công ty CP Chứng khoán Asean công bố thông tin:
– Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
– Giải trình chênh lệch lợi nhuận năm 2020 so với cùng kỳ
– Giải trình số liệu kết quả hoạt động kinh doanh tại Báo cáo tài chính Quý 4 so với Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Chi tiết tại file đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!