QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2023.
Chi tiết file đính kèm:

AseanSC_CBTT_Bien ban kiem phieu lay y kien co dong bang van ban_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!