QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng/vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án xin cấp hạn mức tín dụng/vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank).
Chi tiết file đính kèm./.

CBTT_NQHĐQT_vay von tai SeABank

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!