QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CBTT Thay đổi nhân sự lãnh đạo Người đứng đầu Chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 1152/QĐ-UBCK ngày 05/12/2023 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp về việc sửa đổi Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean.

Chi tiết tại file đính kèm./.

AseanSC_CBTT Thay doi nhan su lanh dao nguoi dung dau chi nhanh TPHCM_che thong tin_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!