Chính sách quyền riêng tư

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN TẠI ASEAN SECURITIES

1. CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Để đảm bảo tính bảo mật của thông tin Khách hàng, Công ty cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) thực hiện các nguyên tắc sau:

 • Chỉ yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin mà Asean Securities cho rằng có liên quan đến các nhu cầu sử dụng dịch vụ/nhu cầu tài chính của Khách hàng và/hoặc liên quan đến việc cung cấp/sử dụng dịch vụ giữa Khách hàng và Asean Securities và/hoặc các bên có liên quan (nếu có).
 • Sử dụng thông tin liên quan đến Khách hàng để cung cấp dịch vụ và đưa ra chất lượng dịch vụ và sản phẩm tốt hơn cho Khách hàng.
 • Không tiết lộ thông tin cá nhân của Khách hàng cho các tổ chức bên ngoài trừ khi Khách hàng đồng ý hoặc luật pháp yêu cầu.
 • Thông tin của Khách hàng được lưu giữ một cách chính xác và cập nhật.
 • Sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của Khách hàng, kể cả nhân viên của Asean Securities.
 • Những cá nhân hoặc Bên thứ ba có quyền tiếp cận thông tin cá nhân của Khách hàng được yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ nghĩa vụ giữ bảo mật do Asean Securities đề ra.
 • Trong các chương trình giải thưởng hoặc khuyến mại (trên mạng, qua điện thoại hoặc tại các điểm giao dịch), Asean Securities có thể thu thập thông tin cá nhân từ những người đồng ý cung cấp thông tin. Asean Securities có thể dùng thông tin này để tư vấn, giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu marketing có liên quan. Khách hàng có quyền chọn để nhận các thông tin/tài liệu marketing qua e-mail và/hoặc thư tay, các phương tiện khác theo quy định của Asean Securities và có quyền dừng việc nhận những thông tin/tài liệu này khi yêu cầu.


2. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Mọi thông tin của Khách hàng trên hệ thống Asean Securities được bảo mật theo tiêu chuẩn:

 • Máy khách: Trong quá trình cung cấp thông tin cho Asean Securities, Khách hàng có thể yên tâm bởi công nghệ mã hóa 256-bit Secure Socket Layer (SSL) sẽ bảo vệ thông tin trong quá trình truyền đi trên Internet.
 • Máy chủ: các máy chủ của Asean Securities đều được bảo vệ bằng các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin liên tục có sự theo dõi thường xuyên của người quản trị nhằm ngăn chặn mọi truy cập trái phép hoặc khả nghi. Mật khẩu của Khách hàng được mã hóa 1 chiều, vì thế, ngay cả người quản trị server cũng không thể biết được mật khẩu của Khách hàng.
 • Khi gặp sự cố về bảo mật, Khách hàng cần phải liên hệ ngay với Asean Securities, tránh việc kẻ gian lợi dụng sơ hở.


3. BẢO MẬT TÀI KHOẢN

 • Mọi thông tin tài khoản của Khách hàng tương tác với hệ thống Asean Securities  có thể thông qua việc nhận gửi email, gọi điện thoại, gửi tin nhắn và/hoặc thông qua các nền tảng ứng dụng và các phương tiện khác theo quy định của Asean Securities trong từng thời kỳ. Vì vậy, để đảm bảo thông tin của mình, Khách hàng cần phải bảo mật cả thông tin email và các thông tin có liên quan đến các phương tiện nêu trên.
 • Khách hàng không nên ghi thông tin tài khoản ra bất kỳ đâu, mà nên tự ghi nhớ.
 • Khi không có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Khách hàng phải chú ý thoát/đăng xuất khỏi dịch vụ giao dịch trực tuyến/điện tử của Asean Securities.
 • Asean Securities không bao giờ yêu cầu Khách hàng cung cấp mật khẩu của tài khoản để đảm bảo chỉ Khách hàng là người duy nhất biết mật khẩu đó. Khách hàng không nên lựa chọn các con số dễ đoán như ngày sinh nhật, số điện thoại hay một phần tên của mình để làm mật khẩu. Nếu Khách hàng nhận thấy có dấu hiệu hoặc nghi ngờ thông tin tài khoản hay mã số bí mật đã bị tiết lộ cho một bên thứ ba, bị mất hoặc ăn cắp, Khách hàng có trách nhiệm thông báo cho Asean Securities ngay lập tức.
 • Cả Asean Securities và Khách hàng đều đóng vai trò quan trọng trong việc chống gian lận. Khách hàng có trách nhiệm không tiết lộ thông tin tài khoản của mình một cách cố tình hay vô ý cho người khác.


ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Asean Securities có quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật nội dung của Chính sách bảo mật thông tin này tại bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước và/hoặc được sự chấp thuận của Khách hàng. Chính sách bảo mật thông tin cập nhật nhất sẽ được lưu trữ/hiển thị trên website của Asean Securities.