QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol.

Chi tiết file đính kèm.

BC khong con la co dong lon – ban che – signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!