QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán trong năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc ngày 08/07/2024 Công ty đã ký Hợp đồng kiểm toán với Đơn vị Kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
Chi tiết file đính kèm:

AseanSC_CBTT_Ky Hop dong kiem toan nam 2024_signed

Trân trọng!

 

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!