QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024.

Công ty cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 1 năm 2024.
Chi tiết file đính kèm./.

AseansSC_CBTT Tai lieu lay y kien co dong bang van ban lan 1 nam 2024_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!