QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKKD của Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Công bố thông tin thay đổi Giấy Chứng nhận ĐKKD của Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh.
Chi tiết file đính kèm./.

ASEANSC_ CBTT thay doi Giay CNDKKD cua Chi nhanh HCM signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!