QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc nhận được Quyết định số 683/QĐ-SGDHN về việc kết nối giao dịch đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với HNX

Ngày 26/06/2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Quyết định số 683/QĐ-SGDHN của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành ngày 25/06/2024 về việc chấp thuận kết nối giao dịch đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Chi tiết file đính kèm./.

AseanSC_CBTT_QD chap thuan ket noi giao dich den thi truong TPRL_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!