QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Công bố thông tin về việc Thông qua giao dịch của Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“Công ty”) công bố thông tin về việc Thông qua giao dịch của Công ty với Người có liên quan của Người nội bộ.
Chi tiết file đính kèm:

AseanSC_CBTT_Thong qua giao dich cua Cong ty voi NLQ cua NNB_signed

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!