Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của CMC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (ASEAN SECURITIES) báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đầu tư CMC – Mã chứng khoán CMC.
Chi tiết file đính kèm:
Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!