CBTT Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

Ngày 29/06/2023, Công ty cổ phần Chứng khoán Asean nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 13, ngày 26/06/2023
Chi tiết trong file đính kèm.

AseanSC_CBTT_Thong bao thay doi GCNDKDN lan 13_VNX_signed

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!