ASEAN SECURITIES: Công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

Căn cứ theo Quyết định số 28/GPĐC-UBCK ngày 10/06/2015 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á xin công bố thông tin về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau :
•    Họ và tên: Nguyễn Hồng Hải
•    Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
•    Ngày sinh: 11/05/1975
•    Số CMND: 012016611, ngày cấp 20/03/2013, nơi cấp: CA Hà Nội
Bà Nguyễn Hồng Hải được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật thay thế cho bà Khúc Thị Quỳnh Lâm kể từ ngày 10/06/2015.
Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!