Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của VFR

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) báo cáo về việc trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu – Mã chứng khoán VFR.
Chi tiết file đính kèm:

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!