Bổ nhiệm Giám đốc Tài Chính

Ngày 15/08/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã ban hành Nghị quyết về việc tuyển dụng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính, có nội dung như sau:

  • Tuyển dụng và bổ nhiệm Bà Bùi Thị Hồng Hạnh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean kể từ ngày 15/08/2022.
  • Chi tiết: File đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!