CBTT về sự cố giao dịch ngày 05/11/2021

Kính gửi Quý khách,
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc sự cố kết nối hệ thống giao dịch chứng khoán ngày 05/11/2021. Nguyên nhân lỗi sự cố do hệ thống máy chủ của Asean Securities.
Asean Securities đã thông báo tới khách hàng và khắc phục sự cố ngay khi xảy ra để hệ thống giao dịch được bình thường trở lại ngay trong ngày. Chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo,

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!