CBTT về việc Asean Securities không còn là cổ đông lớn của CMC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (ASEAN SECURITIES) công bố thông tin về việc không còn là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC – Mã chứng khoán: CMC.
Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!