CBTT về việc nhận được đơn từ nhiệm của Người nội bộ Công ty

Ngày 13/04/2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean đã nhận được đơn xin nghỉ việc của Người nội bộ Công ty: Phó Tổng Giám đốc Vũ Hồng Sơn.

Chi tiết tại file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!