Công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 22/10/2021 của Hội đồng quản trị về việc Đề nghị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á cấp hạn mức tín dụng phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Chi tiết file đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!