Công bố Nghị quyết của HĐQT số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐQT ngày 08/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á để phục vụ cho hoạt động kinh doanh.
Chi tiết file đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!