Công bố thay đổi Tên viết tắt, Tên tiếng anh và địa điểm trụ sở chính

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á  xin được công bố về việc thay đổi tên viết tắt, tên tiếng Anh và thay đổi địa điểm trụ sở chính như sau :
Căn cứ Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 25/12/2014, tên viết tắt, tên Tiếng Anh và địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty được thay đổi, cụ thể
Thay đổi tên viết tắt, tên tiếng Anh:

 •  Tên cũ:

  + Tên viết tắt: Asean Securities
  + Tên bằng Tiếng Anh: SOUTHEAST ASIA SECURITIES CORPORATION

 • Tên mới:

  + Tên viết tắt: ASEANSC
  + Tên bằng Tiếng Anh: ASEAN SECURITIES CORPORATION

Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

  • Địa điểm cũ: Tầng 2, Tòa nhà 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6275.3844                                  Fax: 04.6275.3816

  • Địa điểm mới: Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 04.6275.3844                                  Fax: 04.6275.3816

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!