Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chứng khoán Asean

Công ty CP Chứng khoán Asean xin trân trọng công bố thông tin về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!