Công bố thông tin Nghi Quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27/12/2017

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 27/12/2017 của Công ty đã được thông qua.
Chi tiết tại file đính kèm.
Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!