Công bố thông tin số 447/2017/CBTT

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean xin công bố Công văn số 8540/UBCK-QLKD ngày 25/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Chi tiết xem trong file đính kèm.
Trân trọng,

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!