Công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á công bố việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau:
Căn cứ Quyết định của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 17/12/2015, ông Nguyễn Võ Minh Quân được miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, người được bổ nhiệm thay thế là ông Lê Xuân Tiến hiện đang là Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh.
Trân trong thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!