Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua phương án kiện toàn cán bộ quản lý của Công ty

Ngày  09/12/2021, Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Asean đã thông qua Nghị quyết về việc: Thông qua phương án kiện toàn Cán bộ quản lý của Công ty, có nội dung như sau:

  • Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Bà Nguyễn Thị Ngàn kể từ ngày 09/12/2021.
  • Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Hoàng Phương kể từ ngày 09/12/2021

Chi tiết file đính kèm ./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!