Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm cán bộ

Ngày 06/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Asean đã ban hành Quyết định về việc miễn nhiệm Cán bộ, có nội dung như sau:
Miễn nhiệm chức danh: Phó Tổng giám đốc đối với Ông Mai Hoàng Long kể từ ngày 06/05/2022.
Chi tiết file đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!