Asean Securities: Công bố thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á (Asean Securities) xin được công bố về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh như sau :
Căn  cứ Quyết định của HĐQT Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á, kể từ ngày 17/12/2014, Ông Vũ Minh Hải được miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh, người được bổ nhiệm thay thế là Ông Nguyễn Võ Minh Quân.
 Trân trọng thông báo!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!