Thông báo giao dịch cổ phiếu HTM của tổ chức có liên quan của người nội bộ

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Tổng Công ty thương mại Hà Nội – CTCP như sau:.
Chi tiết file đính kèm./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!