Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019 – Công ty CP Chứng khoán Asean

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 9 năm 2019.
Thông tin chi tiết vui lòng click vào các đường dẫn như sau:

Trân trọng./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!