Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán Đông Nam Á (ASEAN SECURITIES) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 như sau:
1. Thời gian: vào hồi 07h30p Thứ Hai ngày 06/04/2015
2. Địa điểm: Trụ sở chính Công ty, Tầng 4, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Nội dung chính của Đại hội: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/12/2014.
Cụ thể xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2015 đính kèm.
Trân trọng kính mời Quý cổ đông!
Chương trình đại hội cổ đông 2015
Thư mời họp và giấy ủy quyền

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!