Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (“ASEAN SECURITIES/Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 08h30’ Thứ ba, ngày 20/06/2023
  2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 6 (Trụ sở chính Công ty), số 3 ĐặngThái Thân, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  3. Nội dung chính của Đại hội: Theo Chương trình họp đính kèm
  4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của ASEAN SECURITIES tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 19/05/2023. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản.

Chi tiết xem tại: File tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 đính kèm. 

Trân trọng kính mời quý cổ đông!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!