Thông báo về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ PTGĐ đối với Ông Vũ Hồng Sơn.

Chi tiết theo file đính kèm.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!