Hướng dẫn ứng trước tiền bán

Đây là dịch vụ mà ASEAN SECURITIES hỗ trợ cho khách hàng có thể sử dụng ngay nguồn tiền bán chứng khoán của mình thay vì chờ tiền bán chứng khoán vào ngày T+3. Sử dụng dịch vụ này, khách hàng cần lưu ý một số điểm như sau:

–     Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ này ngay sau khi có kết quả bán chứng khoán thành công.

–    Khách hàng phải trả phí dịch vụ ứng trước được quy định bởi ASEAN SECURITIES. Phí dịch vụ sẽ được tính trên cơ sở lãi suất hiện thời và không cố định.

–     Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc toàn phần số tiền bán chứng khoán ngay khi khớp lệnh và/hoặc đang chờ tiền về tài khoản.

–     ASEAN SECURITIES sẽ tự động thu hoàn ứng vào ngày thanh toán bù trừ.

–     Cách tính phí ứng trước: Phí ứng trước = Số tiền ứng trước * Mức phí ứng trước * Số ngày nhận ứng trước. Số tiền ứng trước là số tiền khách hàng đã sử dụng. Mức phí ứng trước: được quy định theo từng thời kỳ. NĐT thực hiện ứng trước theo các hình thức:

+    Ứng trước tiền bán chứng khoán tại sàn: NĐT trực tiếp đến ASEAN SECURITIES để thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán.

+    Ứng trước tiền bán chứng khoán qua hệ thống điện thoại ghi âm của ASEAN SECURITIES: NĐT gọi điện đến công ty chứng khoán, cung cấp  đầy đủ thông tin của chủ tài khoản hoăc người được ủy quyền như: tên tài khoản, số tài khoản, số chứng minh nhân dân, ngày cấp và mật khẩu đặt lệnh theo quy định của Công ty, đồng thời xác nhận nội dung số tiền ứng trước. Nếu thông tin khớp, công ty chứng khoán sẽ thực hiện ứng trước theo yêu cầu của NĐT.

+    Ứng trước tiền bán chứng khoán tự động: Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động là dịch vụ tiện ích mà ASEAN SECURITIES cung cấp cho khách hàng để gia tăng sức mua chứng khoán ngay sau khi lệnh bán chứng khoán trước đó đã khớp lệnh thành công, đồng thời giảm thiểu thời gian hoàn thiện chứng từ cho khách hàng.

Điều kiện áp dụng:

  1. Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động với ASEAN SECURITIES.
  2. Tài khoản khách hàng đã có lệnh bán chứng khoán khớp thành công và có số dư ứng trước tiền bán chứng khoán nhỏ hơn số tiền bán chứng khoán đang chờ về.

Hướng dẫn đăng ký/sử dụng dịch vụ:

–    Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán tự động  liên hệ bộ phận Mở tài khoản- Phòng DVKH để được hướng dẫn.

–    Sau khi khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký dịch vụ, tài khoản của khách hàng sẽ được kích hoạt tính năng ứng trước tiền bán chứng khoán tự động. Theo đó, mỗi khi khách hàng có lệnh khớp bán chứng khoán thành công, giá trị tiền bán chứng khoán (sau khi đã trừ phí, thuế) sẽ được tự động cộng vào sức mua của khách hàng. Khách hàng có thể sử dụng sức mua này để thực hiện các lệnh giao dịch mua chứng khoán tiếp theo mà không cần phải làm thủ tục ứng tiền bán chứng khoán tại quầy giao dịch hay qua điện thoại.

–     Cuối ngày giao dịch, nếu lệnh mua của khách hàng khớp theo kết quả giao dịch từ các Sở GDCK gửi về, ASEAN SECURITIES sẽ thực hiện ứng bán chứng khoán trên tài khoản của khách hàng, số tiền ứng sẽ bằng giá trị lệnh mua đã khớp cộng với các khoản phí mua và phí ứng trước.