Quý khách có thể nộp tiền mặt tại các điểm giao dịch gần nhất của các Ngân hàng hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng của Asean  Securities theo hướng dẫn trong File đính kèm.