QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 16/11/2020 về việc thay đổi địa điểm chi nhánh, Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về quyết định như sau:

  • Địa điểm cũ: Lầu 11, 78-80 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0283. 933.0308                        Fax: 0283.933.0380

  • Địa điểm mới: Tầng 2, số 77-79 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0283. 933.0308                        Fax: 0283.933.0380
Trân Trọng!
 

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!