Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt

  1. Tên tổ chức chào bán: TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:  CÔNG TY CỔ PHẦN SORBITOL PHÁP – VIỆT

– Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Tân Hội 1, ấp Hội An, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

– Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất tinh bột và các sản phẩm tinh bột

– Vốn điều lệ: 165.042.063.000 đồng.

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Tổng số lượng cổ phần chào bán: 7.126.203 cổ phần, chiếm tỷ lệ 43,18% vốn điều lệ.

– Phương thức chuyển nhượng: Đấu giá công khai thông thường

– Giá khởi điểm: 13.031 đồng/cổ phần (Mười ba nghìn không trăm ba mươi mốt đồng một cổ phần)

– Bước giá: 1 (Một) đồng

– Bước khối lượng: 1 (Một) cổ phần

– Tỷ lệ đặt cọc: Tối thiểu 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

  1. Điều kiện tham gia: Tất cả các nhà đầu tư trong nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư tại Công ty Cổ phần Sorbitol Pháp – Việt do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
  2. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ 08h00’ ngày 07/05/2024 đến 16h00’ ngày 17/05/2024 (Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm:

+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, 5, 6 và 7 Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

  1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự bán đấu giá:

– Thời gian: chậm nhất 15h00’ ngày 23/05/2024

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

  1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 09h00’ ngày 27/05/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024
  2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/05/2024 đến ngày 03/06/2024

Các tài liệu đính kèm (click để tải về): 2024.05 Sorbitol Phap – Viet

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!