Thông báo bổ sung SSB vào điều chỉnh danh mục chứng khoán ký quỹ

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN xin trân trọng thông báo bổ sung cổ phiếu – SSB: NHTMCP Đông Nam Á vào danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ tại AseanSecurities kể từ ngày 07/10/2021 với tỷ lệ 50%.
Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay mua ký quỹ tại AseanSc hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!