Thông báo chào bán theo lô cổ phiếu ra công chúng của Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH đầu tư tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

  1. Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH

Tổ chức ủy quyền thực hiện việc chào bán: Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3

Tên tổ chức có vốn chuyển nhượng:  Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung

– Địa chỉ: Khu công nghiệp Đà Nẵng, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng

– Ngành nghề kinh doanh chính: Truyền tải điện,..

– Vốn điều lệ: 1.469.126.680.000 đồng

– Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Số lô cổ phiếu chào bán: 01 lô

– Số lượng cổ phiếu của 01 lô: 33.799.377 cổ phiếu (trong đó Tổng Công ty Điện lực Miền Nam chào bán: 33.745.998 cổ phiếu và Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 3 ủy quyền chào bán: 53.379 cổ phiếu)

– Tỷ lệ cổ phiếu chào bán trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 23,01%

– Giá khởi điểm một cổ phiếu: 73.115 đồng/cổ phiếu

– Giá khởi điểm cả lô cổ phiếu: 2.471.241.449.355 đồng/01 lô cổ phiếu

– Phương thức phân phối: Đấu giá công khai theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

  1. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ ngày 26/01/2024 đến 16/02/2024 (Sáng từ 8h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm:

+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, 5, 6 và 7 Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

  1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 15h00 ngày 22/02/2024

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

– Thời gian: 09h00 ngày 26/02/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 27/02/2024 đến 07/03/2024
  2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/02/2024 đến 04/03/2024

Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

Thủy điện Miền Trung

Trân trọng,

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!