Thông báo Chốt danh sách Chủ Sở Hữu Trái Phiếu HLHCH2125001 để thực hiện đăng ký VSD

Kính gửi: Quý Chủ Sở hữu Trái Phiếu HLHCH2125001

Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN với vai trò Đại lý Lưu Ký Trái phiếu của mã Trái phiếu HLHCH2125001 trân trọng thông báo tới Quý Chủ sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách chủ sở hữu Trái phiếu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và giao dịch tập trung Trái Phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) với nội dung tóm tắt như dưới đây:

  • Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để thực hiện thủ tục đăng ký Trái phiếu: 17h00 ngày 09/10/2023
  • Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu: Trước 17h00 ngày 09/10/2023.

Đính kèm là công văn của TCPH: Chi tiết tại file đính kèm dưới đây:

Ha Long_TB cua TCPH ma TP HLHCH2125001

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!