EnglishVietnamese

Thông báo chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty như sau:

  • Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 05/08/2022.
  • Nội dung/Mục đích: Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với Bà Cao Thanh Hương.
  • Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 06/08/2022 – 16/08/2022

Chi tiết (File đính kèm)

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại Asean Securities ngay hôm nay!