Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP sở hữu

  1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

– Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu

– Địa chỉ: Số 40 dướng số 1 khu phố 3, phường Bình Thuận, quận 7, TP. Hồ Chí Minh

– Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa giữa các cảng trong nước và quốc tế

– Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng

– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

– Giá khởi điểm: 22.300 đồng/cổ phần

– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.323.000 cổ phần

– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

  1. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá
  2. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

– Thời gian: Từ ngày 29/12/2023 đến 15h30 ngày 22/01/2024 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)

– Địa điểm:

+ Công ty CP Chứng khoán Asean –  Tầng 4,5,6,7 Số 3 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM

  1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2024

– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean

  1. Thời gian và địa điểm đấu giá:

– Thời gian: 10h00 ngày 29/01/2024

– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

  1. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 03/02/2024
  2. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 30/01/2024 đến ngày 02/02/2024

Các tài liệu đính kèm (click để tải về): 

Van tai Bien Hai Au

Trân trọng!

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!