Thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý Khách hàng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Asean Securities thông báo loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 21/11/2022 cụ thể như sau:

STT Tên
1 EIB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam
2 DGW Công ty cổ phần Thế giới số

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Asean Securities hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!