Thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ

Kính gửi: Quý Khách hàng
Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Asean Securities thông báo loại cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ từ ngày 03/04/2023 cụ thể như sau:

STTTên
1TSCCông ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Asean Securities hiện đang áp dụng không thay đổi.
Trân trọng thông báo./.

Chia sẻ

Bạn thích chứng khoán?
Mở tài khoản tại ASEAN Securities ngay hôm nay!